Добре дошли на сайта на Школата на Златния Розенкройц - България

Съществува една златна нишка, която може да изведе човечеството до Истината. 
Школата на Златния Розенкройц има за цел да помогне на търсещите хора да намерят тази блестяща нишка, изтъкана от Любов, Мъдрост, Познание (Гносис) и Действие и да изградят жива връзка с нея. 
    
Школата на Златния Розенкройц  е съвременна Гностична Духовна школа. Посланието й е насочено към хората от XX-XXI век, но същевременно, нейната традиция се корени дълбоко в миналото, тъй като тя е част от веригата от мистерийни школи, които са развили по-ранните импулси на духовно пробуждане на човечеството - школи като тези на гностиците, богомилите, албигойците, катарите и класическите розенкройцери от XVII век.

Новини и Статии

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КУРС

Информационен курс От 2-ри октомври 2023, понеделник, Школата на Златния Розенкройц започва нов информационен курс.
Срещите ще се провеждат в платформата ZOOM два пъти в месеца, в понеделник от 19:00 ч.
Вижте повече ...
Входът е свободен.

Срещи-разговори в ZOOM

ГНОСТИЦИЗЪМ И ЕЗОТЕРИЧНО ХРИСТИЯНСТВО
Двата свята
От Ренесанса на средните векове до днес човекът живее в бурно развитие на технологиите и науките. Той се е поставил в центъра на Вселената. Както всички вече преживяваме, ние срещаме все по-големи трудности в откриването на вътрешното си духовно измерение, непрекъснато се отдалечаваме от духовния си извор. ...

Заповядайте на нашата среща-разговор на 18-ти септември 2023 г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 19:00 ч. в платформата ZOOM.

СРЕЩА ЗА РАЗМИСЪЛ (АУДИО ЗАПИС)

ДА ЖИВЕЕШ С ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО

Двата святаПреди много много време човечеството пропадна от една съвсем друга област в света на грубата материя. Това е светът, в който живеем сега, светът, който възприемаме със сетивата си
...ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

Валентин, философ-гностик от началото на нашата ера, авторът на гностичното евангелие Пистис София, разясняваше на своите ученици непознаваемите Божествени светове, тези "празни пространства", които той нарече Плерома. Той обясняваше, че в нашата познаваема тъмнина се вливат еманациите, силовите потоци на Плеромата, за да дадат възможност на всеки, който наистина търси Божествените пространства, да ги открие.

Съвременната гностична Духовна школа, Лекториум Розикруцианум, разпространява същото непреходно учение. Тя само го поставя в рамките на разбираем за вас език, в рамките на актуалните въздействащи ви природонаучни явления. Духовната школа обяснява еманациите на Плеромата, изхождайки от електромагнитните явления в живото днес. Но колкото и съвременно да звучи всичко това в наше време, това винаги са едни и същи непреходни истини, които се предават на хората, напълно едни и същи, независимо от това дали прозвучават в началото на нашето летоброене или днес. ...
Двете жизнени полета

Двете жизнени полета

Един от опорните стълбове на учението на Розенкройцерите е познанието за двете жизнени полета.
     Според учението на Розенкройцерите човекът (т.е. микрокосмосът) първоначално е живеел в една жизнена област, в едно жизнено поле, което е различно от това, в което сега му се налага да живее. Жизненото поле, в което живеел първоначалният човек ние наричаме Божественото жизнено поле. ...
ТРАНСФИГУРАЦИЯ

ТРАНСФИГУРАЦИЯ

Човешкото съзнание, въпреки че е инструмент на природния човек има заложени възможности да отразява Божествения свят. То може да получава впечатления и информация от божествената реалност чрез определено състояние на материалните сетива.
   Природните науки – квантова физика, биофизика, еволюционна биология изследват причините на поява на материята, като се опитват да изчислят и детайли от финоматериалната реалност. Напр. еволюционната биология твърди, че живата клетка може да се самоорганизира, но не отговаря на въпроса - откъде идва информацията за това и как се свързва с клетката. Това ни показва ограничеността на материалното съзнание и границите които то непрекъснато си поставя.

Предстоящо

26 септември | Пловдив ДЪРВОТО НА ЖИВОТА 30 септември | Плевен ЕГИПЕТСКИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ 30 септември | Кюстендил ЗАКОНЪТ НА КАРМАТА И ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА 30 септември | Шумен КАРМА И СЪДБА 30 септември | Търговище КАРМА И СЪДБА 01 октомври | София Най-голямата сила, най-мощната идея

Актуално

01 - 30 септември | Среща за размисъл Да живееш с ограниченията на времето и пространството